1 | Inleiding

 

De 6de coronarapportage is tot stand gekomen op basis van een uitvraag in de organisatie en de warme contacten van ambtenaren. Deze 6de rapportage bouwt voort op de eerdere vijf rapportages. De gegevens uit de 5de coronarapportage zijn geactualiseerd en waar nodig aangevuld met nieuwe ontwikkelingen.