2 | Inhoudelijke rapportage

2.1 Inhoudelijke rapportage

Terug naar navigatie - 2.1 Inhoudelijke rapportage

De voorgaande rapportage (december 2021) is opgesteld ten tijde van een lockdown, waarna de maatregelen snel werden versoepeld. De huidige coronarapportage is opgesteld in een periode dat er al een aantal maanden geen coronamaatregelen meer zijn. Een belangrijke kanttekening is dat op dit moment het aantal besmettingen stijgt en experts rekening houden met een najaarsgolf, waarbij het nog ongewis is of er weer nieuwe maatregelen komen. Voor de winter en verder durven we op dit moment geen uitspraken te doen: corona heeft ons al vaker verrast. Desalniettemin zijn we van mening dat we een actueel en accuraat beeld kunnen presenteren in deze rapportage.

Met de inhoudelijke rapportage wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen en zorgen binnen de verschillende pijlers. De inhoudelijke rapportage is verwerkt in een viertal overzichten waarin de impact van corona per pijler van de begroting (Bestuur, Sociaal, Ruimte en Economie) en de uitgaven in relatie tot de stimuleringsagenda zijn beschreven. Deze overzichten zijn als bijlagen (effecten en financiële gevolgen) bij deze rapportage gevoegd.