Voortgangsrapportage 2023 - II

De tweede rapportage over relevante ontwikkelingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2023.