1 | Inleiding

 

De 5de coronarapportage is tot stand gekomen op basis van een uitvraag in de organisatie en de warme contacten van ambtenaren in november en december 2021. Deze 5de rapportage bouwt voort op de eerdere vier rapportages. De gegevens uit de 4de coronarapportage zijn geactualiseerd en waar nodig aangevuld met nieuwe ontwikkelingen.