1. Blz. 1 Jaarstukken 2021
  1. Blz. 2 Jaarrekening 2021
  2. Blz. 3 Hoofdstukken
   1. Blz. 4 Algemeen
    1. Blz. 5 Inleiding
     1. Blz. 6 Inleiding
    2. Blz. 7 Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen
     1. Blz. 8 Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen
    3. Blz. 9 Resultaten Programmaplan
     1. Blz. 10 Resultaten Programmaplan 2020
     2. Blz. 11 Sociaal
     3. Blz. 12 Ruimte
     4. Blz. 13 Economie
     5. Blz. 14 Bestuur
     6. Blz. 15 Resultaat uitvoering programmabegroting
    4. Blz. 16 Financiële beschouwing; resultaat analyse
     1. Blz. 17 Financiële beschouwing; resultaat analyse
   2. Blz. 18 Jaarverslag
    1. Blz. 19 Programmaverantwoording
     1. Blz. 20 1 | Opgroeien in Epe
      1. Blz. 21 Omschrijving programma
      2. Blz. 22 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 23 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 24 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 25 Wat heeft dat gekost
     2. Blz. 26 2 | Actief in Epe
      1. Blz. 27 Omschrijving programma
      2. Blz. 28 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 29 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 30 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 31 Wat heeft dat gekost
     3. Blz. 32 3 | Zorg en opvang
      1. Blz. 33 Omschrijving programma
      2. Blz. 34 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 35 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 36 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 37 Wat heeft dat gekost
     4. Blz. 38 4 | Leefbaar en veilig
      1. Blz. 39 Omschrijving programma
      2. Blz. 40 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 41 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 42 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 43 Wat heeft dat gekost
     5. Blz. 44 5 | Ruimte en Wonen
      1. Blz. 45 Omschrijving programma
      2. Blz. 46 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 47 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 48 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 49 Wat heeft dat gekost
     6. Blz. 50 6 | Epe op orde
      1. Blz. 51 Omschrijving programma
      2. Blz. 52 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 53 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 54 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 55 Wat heeft dat gekost
     7. Blz. 56 7 | Duurzaamheid
      1. Blz. 57 Omschrijving programma
      2. Blz. 58 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 59 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 60 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 61 Wat heeft dat gekost
     8. Blz. 62 8 | Toezicht en handhaving
      1. Blz. 63 Omschrijving programma
      2. Blz. 64 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 65 Wat willen we bereiken?
      4. Blz. 66 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 67 Wat heeft dat gekost
     9. Blz. 68 9 | Bedrijvigheid
      1. Blz. 69 Omschrijving programma
      2. Blz. 70 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 71 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 72 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 73 Wat heeft dat gekost
     10. Blz. 74 10 | Weer aan het werk
      1. Blz. 75 Omschrijving programma
      2. Blz. 76 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 77 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 78 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 79 Wat heeft dat gekost
     11. Blz. 80 11 | Bestuur en organisatie
      1. Blz. 81 Omschrijving programma
      2. Blz. 82 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 83 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 84 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 85 Wat heeft dat gekost
    2. Blz. 86 Paragrafen
     1. Blz. 87 1 | Lokale heffingen
      1. Blz. 88 1.1 Inleiding
      2. Blz. 89 1.2 Beleidskaders
      3. Blz. 90 1.3 Beleidsverantwoording
      4. Blz. 91 1.4 Kostendekking
      5. Blz. 92 1.5 Kwijtschelding
      6. Blz. 93 1.6 Woonlasten
     2. Blz. 94 2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
      1. Blz. 95 2.1 Inleiding
      2. Blz. 96 2.2 Beleidskaders
      3. Blz. 97 2.3 Weerstandscapaciteit
      4. Blz. 98 2.4 Risico's
      5. Blz. 99 2.5 Conclusie weerstandsvermogen
      6. Blz. 100 2.6 Kengetallen
     3. Blz. 101 3 | Onderhoud kapitaalgoederen
      1. Blz. 102 3.1 Inleiding
      2. Blz. 103 3.2 Beleidskaders
      3. Blz. 104 3.3 Stand van zaken
     4. Blz. 105 4 | Financiering
      1. Blz. 106 4.1 Inleiding
      2. Blz. 107 4.2 Beleidskaders
      3. Blz. 108 4.3 Beleidsverantwoording
      4. Blz. 109 4.4 Financiering
      5. Blz. 110 4.5 EMU-saldo
      6. Blz. 111 4.6 Conclusie
     5. Blz. 112 5 | Bedrijfsvoering
      1. Blz. 113 5.1 Inleiding
      2. Blz. 114 5.2 Beleidskaders
      3. Blz. 115 5.3 Beleidsvoornemens
      4. Blz. 116 5.3.1 Organisatie
      5. Blz. 117 5.3.2 Communicatie
      6. Blz. 118 5.3.3 Informatievoorziening en Automatisering
      7. Blz. 119 5.3.4 Juridische Zaken
      8. Blz. 120 5.3.5 Financiën
      9. Blz. 121 5.3.6 Planning en Control
      10. Blz. 122 5.3.7 Rechtmatigheidsverantwoording
     6. Blz. 123 6 | Verbonden Partijen
      1. Blz. 124 6.1 Inleiding
      2. Blz. 125 6.2 Beleidskaders
      3. Blz. 126 6.3 Beheersing risico's
      4. Blz. 127 6.4 Overzicht verbonden partijen
     7. Blz. 128 7 | Grondbeleid
      1. Blz. 129 7.1 Beleidskaders
      2. Blz. 130 7.2 Grondbeleid in Epe
      3. Blz. 131 7.3 Grondexploitaties
      4. Blz. 132 7.4 Aan- en verkopen van gronden en opstallen
      5. Blz. 133 7.5 Reserve bouwgrondexploitatie
     8. Blz. 134 8 | Demografische ontwikkelingen
      1. Blz. 135 8.1 Inleiding
      2. Blz. 136 8.2 Beleidskaders
      3. Blz. 137 8.3 Stand van zaken
      4. Blz. 138 8.4 Koersbepaling op demografische ontwikkelingen
      5. Blz. 139 8.5 Beleid gericht op gevolgen van demografische ontwikkelingen
      6. Blz. 140 8.5.1 Wonen
      7. Blz. 141 8.5.2 Openbare ruimte
      8. Blz. 142 8.5.3 Voorzieningen
      9. Blz. 143 8.5.4 Arbeidsmarkt
     9. Blz. 144 9 | Decentralisaties sociaal domein
      1. Blz. 145 9.1 Inleiding
      2. Blz. 146 9.2 Beleidskaders
      3. Blz. 147 9.3 Beleid gericht op uitvoering taken sociaal domein
      4. Blz. 148 9.3.1 Wmo
      5. Blz. 149 9.3.2 Jeugdzorg
      6. Blz. 150 9.3.3  De arbeidsmarkt (Participatiewet)
      7. Blz. 151 9.4 Financiën en risico‚Äôs
     10. Blz. 152 10 | Covid-19
      1. Blz. 153 10.1 Inleiding
      2. Blz. 154 10.2 Doel
      3. Blz. 155 10.3 Uitgangspunten
      4. Blz. 156 10.4 Maatschappelijke effecten
      5. Blz. 157 10.5 Financiële verantwoording over 2021
   3. Blz. 158 Jaarrekening
    1. Blz. 159 Overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 160 baten en lasten 2019
    2. Blz. 161 Toelichting op de baten en lasten
     1. Blz. 162 Begrotingsrechtmatigheid
      1. Blz. 163 Begrotingsrechtmatigheid
     2. Blz. 164 Financiële analyses per programma
      1. Blz. 165 1 | Opgroeien in Epe
       1. Blz. 166 wat heeft dat gekost
       2. Blz. 167 analyse
      2. Blz. 168 2 | Actief in Epe
       1. Blz. 169 wat heeft dat gekost
       2. Blz. 170 analyse
      3. Blz. 171 3 | Zorg en Opvang
       1. Blz. 172 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 173 analyse
      4. Blz. 174 4 | Leefbaar en Veilig
       1. Blz. 175 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 176 analyse
      5. Blz. 177 5 | Ruimte en Wonen
       1. Blz. 178 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 179 analyse
      6. Blz. 180 6 | Epe op orde
       1. Blz. 181 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 182 analyse
      7. Blz. 183 7 | Duurzaamheid
       1. Blz. 184 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 185 analyse
      8. Blz. 186 8 | Toezicht en Handhaving
       1. Blz. 187 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 188 analyse
      9. Blz. 189 9 | Bedrijvigheid
       1. Blz. 190 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 191 analyse
      10. Blz. 192 10 | Weer aan het werk
       1. Blz. 193 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 194 analyse
      11. Blz. 195 11 | Bestuur en organisatie
       1. Blz. 196 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 197 analyse
      12. Blz. 198 Algemene dekkingsmiddelen
       1. Blz. 199 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 200 analyse
      13. Blz. 201 Overhead
       1. Blz. 202 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 203 analyse
       3. Blz. 204 Verplichte indicatoren
      14. Blz. 205 Resultaatbestemming
       1. Blz. 206 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 207 analyse
     3. Blz. 208 Overzicht van algemene dekkingsmiddelen
      1. Blz. 209 Verplichte indicatoren
      2. Blz. 210 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
     4. Blz. 211 Overzicht aanwending post Onvoorzien
      1. Blz. 212 Aanwending onvoorzien
     5. Blz. 213 Overzicht incidentele lasten en baten
      1. Blz. 214 Overzicht incidentele lasten en baten
     6. Blz. 215 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
      1. Blz. 216 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
     7. Blz. 217 Bezoldiging topfunctionarissen
      1. Blz. 218 Publicatie bezoldiging topfunctionarissen
     8. Blz. 219 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
      1. Blz. 220 Overzicht 2019
    3. Blz. 221 Balans per 31 december 2021
     1. Blz. 222 Balans
    4. Blz. 223 Toelichting op de balans
     1. Blz. 224 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
      1. Blz. 225 Inleiding
      2. Blz. 226 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
      3. Blz. 227 Grondslagen voor de balans
     2. Blz. 228 Toelichting op de balans 2021
      1. Blz. 229 Immateriële vaste activa
      2. Blz. 230 Materiële vaste activa
      3. Blz. 231 Vaste activa verloop
      4. Blz. 232 Financiële vaste activa
      5. Blz. 233 Vlottende activa
      6. Blz. 234 Uitzettingen korter dan één jaar
      7. Blz. 235 Schatkistbankieren
      8. Blz. 236 Liquide middelen
      9. Blz. 237 Overlopende activa
      10. Blz. 238 Eigen Vermogen
      11. Blz. 239 Voorzieningen
      12. Blz. 240 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
      13. Blz. 241 Vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar
      14. Blz. 242 Overlopende passiva
      15. Blz. 243 Borg en garantstellingen
      16. Blz. 244 Niet uit de balans blijkende (langlopende) verplichtingen
     3. Blz. 245 Overzicht verloop reserves en voorzieningen 2021
      1. Blz. 246 Overzicht verloop reserves en voorzieningen 2019
      2. Blz. 247 Aard en doelstelling Reserves
      3. Blz. 248 Aard en doelstelling Voorzieningen
    5. Blz. 249 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkering (SiSa)
     1. Blz. 250 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkering (SiSa)
    6. Blz. 251 Controleverklaring
     1. Blz. 252 Controleverklaring
   4. Blz. 253 Bijlagen
    1. Blz. 254 1 | Analyse salariskosten
     1. Blz. 255 Inleiding
     2. Blz. 256 Analyse
     3. Blz. 257 Toerekening salariskosten aan investeringen en grondbedrijf
    2. Blz. 258 2 | Analyse kapitaallasten
     1. Blz. 259 Inleiding
     2. Blz. 260 Begroting en werkelijkheid
     3. Blz. 261 Analyse afschrijvingen op productniveau
     4. Blz. 262 Financiering (renteresultaat)
     5. Blz. 263 Meerjareninvesteringsplan (MIP)
     6. Blz. 264 Invloed op het saldo van de jaarrekening
     7. Blz. 265 Kapitaallasten overhead
     8. Blz. 266 Afgesloten kredieten
    3. Blz. 267 3 | Toelichting bij paragraaf Financiering
     1. Blz. 268 Kasgeldlimiet
     2. Blz. 269 Renterisiconorm
     3. Blz. 270 Renteschema
    4. Blz. 271 Verklaring van gebruikte afkortingen
     1. Blz. 272 Verklaring van gebruikte afkortingen
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap