Financiële samenvatting

 

Het totaal resultaat van de financiële afwijkingen van deze eerste voortgangsrapportage van 2019 bedraagt € 299.000 negatief. De afwijkingen van structurele aard worden meegenomen in de begroting 2020-2023.

De nadelen worden met name veroorzaakt door de onvoorziene sanering van een gedeelte van de bodem van de Apeldoornseweg te Vaassen (€ 64.000), participatietraject grondstoffenplan (€ 66.000) en de opvang van langdurig zieken (€ 102.000). De nadelen worden deels gecompenseerd door extra ontvangen dividend (€ 110.000) en een voordeel binnen de algemene uitkering in 2018 (€ 92.000).

De nadelen met betrekking tot de Jeugdzorg (€ 1 miljoen tot 1.5 miljoen) wordt gedekt door een onttrekkingen uit de daarvoor beschikbare bestemmingsreserves.