Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2020
  1. Blz. 2 Jaarrekening 2020
  2. Blz. 3 Hoofdstukken
   1. Blz. 4 Algemeen
    1. Blz. 5 Inleiding
     1. Blz. 6 Inleiding
    2. Blz. 7 Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen
     1. Blz. 8 Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen
     2. Blz. 9 Ontwikkelingen "op anticiperen" (richtinggevende uitspraken)
     3. Blz. 10 Ontwikkelingen "signaleren" (raadsbesluit op termijn)
     4. Blz. 11 Overige ontwikkelingen
    3. Blz. 12 Resultaten Programmaplan
     1. Blz. 13 Resultaten Programmaplan 2020
     2. Blz. 14 Sociaal
     3. Blz. 15 Ruimte
     4. Blz. 16 Economie
     5. Blz. 17 Bestuur
     6. Blz. 18 Resultaat uitvoering programmabegroting
    4. Blz. 19 Financiële beschouwing; resultaat analyse
     1. Blz. 20 Financiële beschouwing; resultaat analyse
   2. Blz. 21 Jaarverslag
    1. Blz. 22 Programmaverantwoording
     1. Blz. 23 1 | Opgroeien in Epe
      1. Blz. 24 Omschrijving programma
      2. Blz. 25 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 26 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 27 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 28 Wat heeft dat gekost
     2. Blz. 29 2 | Actief in Epe
      1. Blz. 30 Omschrijving programma
      2. Blz. 31 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 32 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 33 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 34 Wat heeft dat gekost
     3. Blz. 35 3 | Zorg en opvang
      1. Blz. 36 Omschrijving programma
      2. Blz. 37 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 38 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 39 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 40 Wat heeft dat gekost
     4. Blz. 41 4 | Leefbaar en veilig
      1. Blz. 42 Omschrijving programma
      2. Blz. 43 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 44 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 45 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 46 Wat heeft dat gekost
     5. Blz. 47 5 | Ruimte en Wonen
      1. Blz. 48 Omschrijving programma
      2. Blz. 49 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 50 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 51 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 52 Wat heeft dat gekost
     6. Blz. 53 6 | Epe op orde
      1. Blz. 54 Omschrijving programma
      2. Blz. 55 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 56 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 57 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 58 Wat heeft dat gekost
     7. Blz. 59 7 | Duurzaamheid
      1. Blz. 60 Omschrijving programma
      2. Blz. 61 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 62 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 63 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 64 Wat heeft dat gekost
     8. Blz. 65 8 | Toezicht en handhaving
      1. Blz. 66 Omschrijving programma
      2. Blz. 67 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 68 Wat willen we bereiken?
      4. Blz. 69 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 70 Wat heeft dat gekost
     9. Blz. 71 9 | Bedrijvigheid
      1. Blz. 72 Omschrijving programma
      2. Blz. 73 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 74 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 75 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 76 Wat heeft dat gekost
     10. Blz. 77 10 | Weer aan het werk
      1. Blz. 78 Omschrijving programma
      2. Blz. 79 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 80 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 81 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 82 Wat heeft dat gekost
     11. Blz. 83 11 | Bestuur en organisatie
      1. Blz. 84 Omschrijving programma
      2. Blz. 85 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 86 Wat willen we bereiken
      4. Blz. 87 Wat hebben we daarvoor gedaan
      5. Blz. 88 Wat heeft dat gekost
    2. Blz. 89 Paragrafen
     1. Blz. 90 1 | Lokale heffingen
      1. Blz. 91 1.1 Inleiding
      2. Blz. 92 1.2 Beleidskaders
      3. Blz. 93 1.3 Beleidsverantwoording
      4. Blz. 94 1.4 Kostendekking
      5. Blz. 95 1.5 Kwijtschelding
      6. Blz. 96 1.6 Woonlasten
     2. Blz. 97 2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
      1. Blz. 98 2.1 Inleiding
      2. Blz. 99 2.2 Beleidskaders
      3. Blz. 100 2.3 Weerstandscapaciteit
      4. Blz. 101 2.4 Risico's
      5. Blz. 102 2.5 Conclusie weerstandsvermogen
      6. Blz. 103 2.6 Kengetallen
     3. Blz. 104 3 | Onderhoud kapitaalgoederen
      1. Blz. 105 3.1 Inleiding
      2. Blz. 106 3.2 Beleidskaders
      3. Blz. 107 3.3 Stand van zaken
     4. Blz. 108 4 | Financiering
      1. Blz. 109 4.1 Inleiding
      2. Blz. 110 4.2 Beleidskaders
      3. Blz. 111 4.3 Beleidsverantwoording
      4. Blz. 112 4.4 Financiering
      5. Blz. 113 4.5 EMU-saldo
      6. Blz. 114 4.6 Conclusie
     5. Blz. 115 5 | Bedrijfsvoering
      1. Blz. 116 5.1 Inleiding
      2. Blz. 117 5.2 Beleidskaders
      3. Blz. 118 5.3 Beleidsvoornemens
      4. Blz. 119 5.3.1 Organisatie
      5. Blz. 120 5.3.2 Communicatie
      6. Blz. 121 5.3.3 Informatievoorziening en Automatisering
      7. Blz. 122 5.3.4 Juridische Zaken
      8. Blz. 123 5.3.5 Financiën
      9. Blz. 124 5.3.6 Planning en Control
     6. Blz. 125 6 | Verbonden Partijen
      1. Blz. 126 6.1 Inleiding
      2. Blz. 127 6.2 Beleidskaders
      3. Blz. 128 6.3 Beheersing risico's
      4. Blz. 129 6.4 Overzicht verbonden partijen
     7. Blz. 130 7 | Grondbeleid
      1. Blz. 131 7.1 Beleidskaders
      2. Blz. 132 7.2 Grondbeleid in Epe
      3. Blz. 133 7.3 Grondexploitaties
      4. Blz. 134 7.4 Aan- en verkopen van gronden en opstallen
      5. Blz. 135 7.5 Reserve bouwgrondexploitatie
     8. Blz. 136 8 | Demografische ontwikkelingen
      1. Blz. 137 8.1 Inleiding
      2. Blz. 138 8.2 Beleidskaders
      3. Blz. 139 8.3 Stand van zaken
      4. Blz. 140 8.4 Koersbepaling op demografische ontwikkelingen
      5. Blz. 141 8.5 Beleid gericht op gevolgen van demografische ontwikkelingen
     9. Blz. 142 9 | Decentralisaties sociaal domein
      1. Blz. 143 9.1 Inleiding
      2. Blz. 144 9.2 Beleidskaders
      3. Blz. 145 9.3 Beleid gericht op uitvoering taken sociaal domein
      4. Blz. 146 9.3.1 Wmo
      5. Blz. 147 9.3.2 Jeugdzorg
      6. Blz. 148 9.3.3 De arbeidsmarkt (Participatiewet)
      7. Blz. 149 9.4 Financiën en risico's
     10. Blz. 150 10 | Covid-19
      1. Blz. 151 10.1 Inleiding
      2. Blz. 152 10.2 Doel
      3. Blz. 153 10.3 Uitgangspunten
      4. Blz. 154 10.4 Maatschappelijke effecten
      5. Blz. 155 10.5 Financiële verantwoording over 2020
   3. Blz. 156 Jaarrekening
    1. Blz. 157 Overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 158 baten en lasten 2019
    2. Blz. 159 Toelichting op de baten en lasten
     1. Blz. 160 Begrotingsrechtmatigheid
      1. Blz. 161 Begrotingsrechtmatigheid
     2. Blz. 162 Financiële analyses per programma
      1. Blz. 163 1 | Opgroeien in Epe
       1. Blz. 164 wat heeft dat gekost
       2. Blz. 165 analyse
      2. Blz. 166 2 | Actief in Epe
       1. Blz. 167 wat heeft dat gekost
       2. Blz. 168 analyse
      3. Blz. 169 3 | Zorg en Opvang
       1. Blz. 170 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 171 analyse
      4. Blz. 172 4 | Leefbaar en Veilig
       1. Blz. 173 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 174 analyse
      5. Blz. 175 5 | Ruimte en Wonen
       1. Blz. 176 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 177 analyse
      6. Blz. 178 6 | Epe op orde
       1. Blz. 179 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 180 analyse
      7. Blz. 181 7 | Duurzaamheid
       1. Blz. 182 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 183 analyse
      8. Blz. 184 8 | Toezicht en Handhaving
       1. Blz. 185 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 186 analyse
      9. Blz. 187 9 | Bedrijvigheid
       1. Blz. 188 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 189 analyse
      10. Blz. 190 10 | Weer aan het werk
       1. Blz. 191 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 192 analyse
      11. Blz. 193 11 | Bestuur en organisatie
       1. Blz. 194 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 195 analyse
      12. Blz. 196 Algemene dekkingsmiddelen
       1. Blz. 197 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 198 analyse
      13. Blz. 199 Overhead
       1. Blz. 200 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 201 analyse
       3. Blz. 202 Verplichte indicatoren
      14. Blz. 203 Resultaatbestemming
       1. Blz. 204 Wat heeft dat gekost
       2. Blz. 205 analyse
     3. Blz. 206 Overzicht van algemene dekkingsmiddelen
      1. Blz. 207 Verplichte indicatoren
      2. Blz. 208 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
     4. Blz. 209 Overzicht aanwending post Onvoorzien
      1. Blz. 210 Aanwending onvoorzien
     5. Blz. 211 Overzicht incidentele lasten en baten
      1. Blz. 212 Overzicht incidentele lasten en baten
     6. Blz. 213 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
      1. Blz. 214 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
     7. Blz. 215 Bezoldiging topfunctionarissen
      1. Blz. 216 Publicatie bezoldiging topfunctionarissen
     8. Blz. 217 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
      1. Blz. 218 Overzicht 2019
    3. Blz. 219 Balans per 31 december 2020
     1. Blz. 220 Balans
    4. Blz. 221 Toelichting op de balans
     1. Blz. 222 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
      1. Blz. 223 Inleiding
      2. Blz. 224 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
      3. Blz. 225 Grondslagen voor de balans
     2. Blz. 226 Toelichting op de balans 2020
      1. Blz. 227 Vaste activa
      2. Blz. 228 Vaste activa verloop
      3. Blz. 229 Financiële vaste activa
      4. Blz. 230 Vlottende activa
      5. Blz. 231 Uitzettingen korter dan één jaar
      6. Blz. 232 Schatkistbankieren
      7. Blz. 233 Liquide middelen
      8. Blz. 234 Overlopende activa
      9. Blz. 235 Eigen Vermogen
      10. Blz. 236 Voorzieningen
      11. Blz. 237 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
      12. Blz. 238 Vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar
      13. Blz. 239 Overlopende passiva
      14. Blz. 240 Borg en garantstellingen
      15. Blz. 241 Niet uit de balans blijkende (langlopende) verplichtingen
     3. Blz. 242 Overzicht verloop reserves en voorzieningen 2020
      1. Blz. 243 Overzicht verloop reserves en voorzieningen 2019
      2. Blz. 244 Aard en doelstelling Reserves
      3. Blz. 245 Aard en doelstelling Voorzieningen
    5. Blz. 246 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkering (SiSa)
     1. Blz. 247 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkering (SiSa)
    6. Blz. 248 Controleverklaring
     1. Blz. 249 Controleverklaring
   4. Blz. 250 Bijlagen
    1. Blz. 251 1 | Analyse salariskosten
     1. Blz. 252 Inleiding
     2. Blz. 253 Analyse
     3. Blz. 254 Toerekening salariskosten aan investeringen en grondbedrijf
    2. Blz. 255 2 | Analyse kapitaallasten
     1. Blz. 256 Inleiding
     2. Blz. 257 Begroting en werkelijkheid
     3. Blz. 258 Analyse afschrijvingen op productniveau
     4. Blz. 259 Analyse renteverschil
     5. Blz. 260 Financiering (renteresultaat)
     6. Blz. 261 Meerjareninvesteringsplan (MIP)
     7. Blz. 262 Invloed op het saldo van de jaarrekening
     8. Blz. 263 Kapitaallasten overhead
     9. Blz. 264 Afgesloten kredieten
    3. Blz. 265 3 | Toelichting bij paragraaf Financiering
     1. Blz. 266 Kasgeldlimiet
     2. Blz. 267 Renterisiconorm
     3. Blz. 268 Renteschema
    4. Blz. 269 Verklaring van gebruikte afkortingen
     1. Blz. 270 Verklaring van gebruikte afkortingen
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap