1. Blz. 1 Programmabegroting 2023 - 2026
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2023 - 2026
  2. Blz. 3 Hoofdstukken
   1. Blz. 4 Begroting in beeld
    1. Blz. 5 Begroting in beeld
   2. Blz. 6 Vooraf
    1. Blz. 7 Inleiding
     1. Blz. 8 Algemeen
     2. Blz. 9 Context van maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen
     3. Blz. 10 De basis voor keuzes
     4. Blz. 11 Bestuurlijke keuzes: waar zetten we in 2023 op in
    2. Blz. 12 Bestuurlijk kader
     1. Blz. 13 Kaderstelling door de gemeenteraad
     2. Blz. 14 Kaderuitvoering door het college
    3. Blz. 15 Bestuurlijke en Financiële overwegingen
     1. Blz. 16 Financiële hoofdlijnen meerjarenperspectief
     2. Blz. 17 Invulling nieuw beleid
    4. Blz. 18 Toelichting en leeswijzer programmabegroting
     1. Blz. 19 Opzet programmabegroting
     2. Blz. 20 Inrichting deel 1: programmaplan
   3. Blz. 21 Programmaplan
    1. Blz. 22 Pijler: Sociaal
     1. Blz. 23 Kenmerken Sociaal Beleid
     2. Blz. 24 Coalitieakkoord 2022-2026
     3. Blz. 25 Programma 1 | Opgroeien in Epe
      1. Blz. 26 Omschrijving programma
      2. Blz. 27 Relevante nota's (kerndocumenten)
      3. Blz. 28 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 29 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 30 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 31 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 32 Specificatie nieuw beleid
     4. Blz. 33 Programma 2 | Actief in Epe
      1. Blz. 34 Omschrijving programma
      2. Blz. 35 Relevante nota’s (kerndocumenten)
      3. Blz. 36 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 37 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 38 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 39 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 40 Specificatie nieuw beleid
     5. Blz. 41 Programma 3 | Zorg en opvang
      1. Blz. 42 Omschrijving programma
      2. Blz. 43 Relevante nota’s (kerndocumenten)
      3. Blz. 44 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 45 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 46 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 47 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 48 Specificatie nieuw beleid
     6. Blz. 49 Programma 4 | Leefbaar en veilig
      1. Blz. 50 Omschrijving programma
      2. Blz. 51 Relevante nota’s (kerndocumenten)
      3. Blz. 52 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 53 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 54 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 55 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 56 Specificatie nieuw beleid
    2. Blz. 57 Pijler: Ruimte
     1. Blz. 58 Kenmerken Ruimtelijk Beleid
     2. Blz. 59 Coalitieakkoord 2022-2026
     3. Blz. 60 Programma 5 | Ruimte en wonen
      1. Blz. 61 Omschrijving programma
      2. Blz. 62 Relevante nota’s (kerndocumenten)
      3. Blz. 63 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 64 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 65 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 66 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 67 Specificatie nieuw beleid
     4. Blz. 68 Programma 6 | Epe op orde
      1. Blz. 69 Omschrijving programma
      2. Blz. 70 Relevante nota’s (kerndocumenten)
      3. Blz. 71 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 72 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 73 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 74 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 75 Specificatie nieuw beleid
     5. Blz. 76 Programma 7 | Duurzaamheid
      1. Blz. 77 Omschrijving programma
      2. Blz. 78 Relevante nota’s (kerndocumenten)
      3. Blz. 79 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 80 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 81 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 82 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 83 Specificatie nieuw beleid
     6. Blz. 84 Programma 8 | Toezicht en handhaving
      1. Blz. 85 Omschrijving programma
      2. Blz. 86 Relevante nota’s (kerndocumenten)
      3. Blz. 87 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 88 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 89 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 90 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 91 Specificatie nieuw beleid
    3. Blz. 92 Pijler: Economie
     1. Blz. 93 Kenmerken Economisch Beleid
     2. Blz. 94 Coalitieakkoord 2022-2026
     3. Blz. 95 Programma 9 | Bedrijvigheid
      1. Blz. 96 Omschrijving programma
      2. Blz. 97 Relevante nota’s (kerndocumenten)
      3. Blz. 98 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 99 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 100 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 101 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 102 Specificatie nieuw beleid
     4. Blz. 103 Programma 10 | Weer aan het werk
      1. Blz. 104 Omschrijving programma
      2. Blz. 105 Relevante nota’s (kerndocumenten)
      3. Blz. 106 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 107 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 108 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 109 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 110 Specificatie nieuw beleid
    4. Blz. 111 Pijler: Bestuur
     1. Blz. 112 Kenmerken Bestuurlijke inzet
     2. Blz. 113 Coalitieakkoord 2022-2026
     3. Blz. 114 Programma 11 | Bestuur en organisatie
      1. Blz. 115 Omschrijving programma
      2. Blz. 116 Relevante nota’s (kerndocumenten)
      3. Blz. 117 Wat is de stand van zaken
      4. Blz. 118 Wat willen we bereiken
      5. Blz. 119 Wat gaan we daarvoor doen
      6. Blz. 120 Wat mag dat kosten
      7. Blz. 121 Specificatie nieuw beleid
     4. Blz. 122 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
      1. Blz. 123 Omschrijving
      2. Blz. 124 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 125 Overzicht
      4. Blz. 126 Wat mag dat kosten
      5. Blz. 127 Specificatie nieuw beleid
     5. Blz. 128 Overhead
      1. Blz. 129 Omschrijving
      2. Blz. 130 Wat is de stand van zaken
      3. Blz. 131 Wat mag dat kosten
      4. Blz. 132 Specificatie nieuw beleid
   4. Blz. 133 Paragrafen
    1. Blz. 134 1 | Lokale heffingen
     1. Blz. 135 1.1 Inleiding
     2. Blz. 136 1.2 Beleidskaders
     3. Blz. 137 1.3 Stand van zaken, ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
     4. Blz. 138 1.4 Kostendekking
     5. Blz. 139 1.5 Kwijtschelding
     6. Blz. 140 1.6 Woonlasten
    2. Blz. 141 2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
     1. Blz. 142 2.1 Inleiding
     2. Blz. 143 2.2 Beleidskaders
     3. Blz. 144 2.3 Weerstandscapaciteit
     4. Blz. 145 2.4 Risico’s
     5. Blz. 146 2.5 Conclusie weerstandsvermogen
     6. Blz. 147 2.6 Kengetallen
    3. Blz. 148 3 | Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 149 3.1 Inleiding
     2. Blz. 150 3.2 Beleidskaders
     3. Blz. 151 3.3 Stand van zaken
    4. Blz. 152 4 | Financiering
     1. Blz. 153 4.1 Inleiding
     2. Blz. 154 4.2 Beleidskaders
     3. Blz. 155 4.3 Relevante ontwikkelingen / risico’s
     4. Blz. 156 4.4 Financiering
     5. Blz. 157 4.5 EMU-saldo
    5. Blz. 158 5 | Bedrijfsvoering
     1. Blz. 159 5.1 Inleiding
     2. Blz. 160 5.2 Beleidskaders
     3. Blz. 161 5.3 Beleidsvoornemens
     4. Blz. 162 5.3.1 Organisatie
     5. Blz. 163 5.3.2 Communicatie
     6. Blz. 164 5.3.3 Informatievoorziening en Automatisering
     7. Blz. 165 5.3.4 Juridische Zaken
     8. Blz. 166 5.3.5 Financiën
     9. Blz. 167 5.3.6 Planning en Control
    6. Blz. 168 6 | Verbonden partijen
     1. Blz. 169 6.1 Inleiding
     2. Blz. 170 6.2 Beleidskaders
     3. Blz. 171 6.3 Beheersing risico’s
     4. Blz. 172 6.4 Overzicht verbonden partijen
    7. Blz. 173 7 | Grondbeleid
     1. Blz. 174 7.1 Beleidskaders
     2. Blz. 175 7.2 Grondbeleid in Epe
     3. Blz. 176 7.3 Grondexploitaties
     4. Blz. 177 7.4 Reserve bouwgrondexploitatie
   5. Blz. 178 Financiële begroting
    1. Blz. 179 A. Overzicht van baten en lasten in de begroting
    2. Blz. 180 B. Toelichting op het overzicht baten en lasten
    3. Blz. 181 C. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting
    4. Blz. 182 Toelichting mutaties programma 1 | Opgroeien in Epe
     1. Blz. 183 Financiële begroting
     2. Blz. 184 Toelichting op de mutaties
    5. Blz. 185 Toelichting mutaties programma 2 | Actief in Epe
     1. Blz. 186 Financiële begroting
     2. Blz. 187 Toelichting op de mutaties
    6. Blz. 188 Toelichting mutaties programma 3 | Zorg en opvang
     1. Blz. 189 Financiële begroting
     2. Blz. 190 Toelichting op de mutaties
    7. Blz. 191 Toelichting mutaties programma 4 | Leefbaar en veilig
     1. Blz. 192 Financiële begroting
     2. Blz. 193 Toelichting op de mutaties
    8. Blz. 194 Toelichting mutaties programma 5 | Ruimte en wonen
     1. Blz. 195 Financiële begroting
     2. Blz. 196 Toelichting op de mutaties
    9. Blz. 197 Toelichting mutaties programma 6 | Epe op orde
     1. Blz. 198 Financiële begroting
     2. Blz. 199 Toelichting op de mutaties
    10. Blz. 200 Toelichting mutaties programma 7 | Duurzaamheid
     1. Blz. 201 Financiële begroting
     2. Blz. 202 Toelichting op de mutaties
    11. Blz. 203 Toelichting mutaties programma 8 | Toezicht en handhaving
     1. Blz. 204 Financiële begroting
     2. Blz. 205 Toelichting op de mutaties
    12. Blz. 206 Toelichting mutaties programma 9 | Bedrijvigheid
     1. Blz. 207 Financiële begroting
     2. Blz. 208 Toelichting op de mutaties
    13. Blz. 209 Toelichting mutaties programma 10 | Weer aan het werk
     1. Blz. 210 Financiële begroting
     2. Blz. 211 Toelichting op de mutaties
    14. Blz. 212 Toelichting mutaties programma 11 | Bestuur en organisatie
     1. Blz. 213 Financiële begroting
     2. Blz. 214 Toelichting op de mutaties
    15. Blz. 215 Toelichting mutaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
     1. Blz. 216 Financiële begroting
     2. Blz. 217 Toelichting op de mutaties
    16. Blz. 218 Toelichting mutaties programma Overhead
     1. Blz. 219 Financiële begroting
     2. Blz. 220 Toelichting op de mutaties
    17. Blz. 221 Toelichting mutaties in de Reserves
     1. Blz. 222 Financiële begroting
     2. Blz. 223 Specificatie nieuw beleid
     3. Blz. 224 Toelichting op de mutaties
   6. Blz. 225 Bijlagen
    1. Blz. 226 1 | Toelichting autonome ontwikkeling bestaand beleid (budgetprognose)
     1. Blz. 227 Budgetprognose
    2. Blz. 228 2 | Toelichting voortzetting (nieuw) beleid uit de vorige meerjarenbegroting
     1. Blz. 229 Toelichting nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting
    3. Blz. 230 3 | Toelichting nieuw beleid
     1. Blz. 231 Toelichting nieuw beleid in deze meerjarenbegroting
    4. Blz. 232 4 | Investeringsplan
     1. Blz. 233 Investeringsplan 2023 - 2026
    5. Blz. 234 5 | Overzicht baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 235 Overzicht baten en lasten 2023
    6. Blz. 236 6 | Overzicht verloop reserves en voorzieningen
     1. Blz. 237 Verloop reserves en voorzieningen 2023-2026
    7. Blz. 238 7 | Bijlage bij paragraaf 4 Financiering
     1. Blz. 239 Bijlage bij paragraaf 4 Financiering
    8. Blz. 240 8 | Kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen
     1. Blz. 241 Toelichting
    9. Blz. 242 9 | Beleidsmatig keuzes leges en heffingen
     1. Blz. 243 Inleiding
     2. Blz. 244 Wettelijk kader
     3. Blz. 245 Beleidskeuzes per heffing
    10. Blz. 246 Verklaring van gebruikte afkortingen
     1. Blz. 247 Verklaring van gebruikte afkortingen
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap